İDARİ GÖREVLER

 1. Bölüm Başkan Yrd. Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü  , Şubat 2014 – Ekim 2016.

BİLİM VE DANIŞMA KURUL ÜYELİKLERİ

 1. 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 21-24 Kasım 2016, Rize.
 2. 7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, 13-14 Kasım 2015, TMMOB İMO Trabzon Şubesi, Trabzon.
 3. 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, İMO Bursa Şubesi, Bursa.
 4. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2014), 21-25 October 2014, İMO İstanbul Şubesi, İstanbul.
 5. Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, 24-26 Ekim 2013, İnşaat Mühendisler Odası Trabzon Şubesi, Trabzon.
 6. Capadocia Series: International Energy Economics and Policy (CS: ENERGY 2013), 16-18 Mayıs 2013, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir.

LİSANSÜSTÜ TEZ JÜRİ ÜYELİKLERİ

 1. Hussein Bizimana, Taşkın risk bölgelerinin ağırlık fonksiyonu ve bulanık mantık tabanlı coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak elde edilmesi, Sakarya Üniversitesi, Mayıs 2016.
 2. Sabri Mutlu, Operasyonel yakın kıyı dalga modeli Karadeniz Riva Bölgesi uygulaması, İstanbul Üniversitesi, Haziran 2015.
 3. Semra Öztürkler, Belirgin dalga yüksekliğinin yapay sinir ağları modeli ile tahmin edilmesi, Kocaeli ili, Darıca Bayramoğlu örneği, Sakarya Üniversitesi, Nisan 2013.

BİLİMSEL, MESLEKİ VE SOSYAL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası                                                            : 2004 – —-, Trabzon Şubesi
 2. Int. Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR)           : 2006 – 2008
 3. Su Vakfı                                                                                                            : 2013 – ———