MARMARA DENİZİ DALGA MODELLEMESİ

Kutupoğlu, V., Akpınar, A., Van Vledder, G.Ph., Modelling of Wind Waves in the Sea of the Marmara, The Sea of Marmara: Marine biodiversity, Fisheries, Conservation, and Governance, 105 – 117.

Wind generated waves propagating on the ocean surface represent a potentially
serious hazard to life and property in various maritime and coastal activities. Hence, it is
necessary to develop the capability to forecast wave conditions over global and regional
ocean domains to minimize loss of life and property (Tolman et al. 2002). The Sea of
Marmara is a very active sea in terms of marine activities. Therefore, a proper
knowledge of the expected wave conditions is important for coastal studies, safe
navigation purposes and offshore activities. Therefore, we developed a SWAN model to
accurately hindcast wave conditions in the Sea of Marmara. The model results were
calibrated with the measurements at one buoy and validated with the observations at
two buoys moored along the northern coast of the Sea of the Marmara. One-year of
observed data in 2013 at Silivri were firstly used for the calibration of the SWAN model
using both wind forcings. Hereafter, short-term data observed in 1990 and 2003 at
Marmara Ereğli and Ambarlı respectively, were used for validation of the SWAN model
using both wind forcings. The SWAN model performance was evaluated by using the
significant wave height (Hm0) at all buoys. For setting-up a proper SWAN model
implementation, attention was paid to the deep water physical formulations for
whitecapping dissipation, quadruplets, and the shallow water formulations for triads,
bottom friction, and depth-induced wave breaking.

 

Kutupoğlu, V., Bingölbali, B., Çakmak, R.E., Akpınar, A., Marmara Denizi’nin 2014 yılı deniz dalga durumunun analizi,  Ulusal Deniz Çevre ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu, Bursa, 2017. 

Marmara Denizi, ticari, turistik, ulaşım, balıkçılık vb pek çok alanda faaliyetin yoğun bir şekilde yürütüldüğü bir iç denizdir. Bu iç denizdeki deniz dalga durumlarının iyi bir şekilde bilinmesi, bu faaliyetlerin uygun bir şekilde yürütülebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu yüzden, bu çalışmada, Marmara Denizi’nin 2014 yılı deniz dalga durumunun, bölgenin dalga şartlarını iyi bir şekilde temsil edebilecek şekilde Silivri istasyonundaki ölçüm verilerine dayanarak Marmara Denizi’ne uyarlanmış ve geliştirilmiş bir dalga tahmin modeli kullanılarak ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle 2014 yılı için bölgenin ortalama ve maksimum dalga şartları irdelenmiş ve alansal dağılım haritaları türetilmiştir. Ayrıca, özellikle 17 Ağustos 2014 günü dalgalar nedeniyle Mudanya’dan kalkış yapıp İstanbul’a doğru hareket eden Feribotun ön camının kırılmasına neden olan fırtınanın ve bu yıl içerisinde oluşan birkaç fırtınanın gelişimleri irdelenmiştir. Sonuçta, geliştirilen bu modelle kıyılarımızın maruz kalabileceği risklerin tahmin edilmesi ve izlenilmesi düşünülmektedir.