Ulusal Makaleler (ULAKBİM tarafından indekslenen dergilerde)

  1. Akpınar, A., Satılmış, U., Türkiye’de Hidroelektrik Enerjinin Gelişiminde Özel Sektör Katkısının İrdelenmesi: Doğu Karadeniz Havzası Örneği, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (1) 11-24, Ocak 2014.
  2. Akpınar, A., Assessment of wind power potential along the south western Black Sea coasts, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 573 – 589, 2016.
  3. Akpınar, A., Numerical Modelling of Sea Storms Occurred over the Black Sea, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, baskıda.

Ulusal Makaleler (Diğer dergilerde)

  1. Önsoy, H., Kömürcü, M.İ., Kankal, M., Akpınar, A., Filiz, M.H., Aydoğan D., Balaban, Ç., Hidroelektrik Enerji ve Çoruh Havzasının Yeri, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:162, Sayfa:19-23, Eylül 2009.
  2. Önsoy, H., Kömürcü, M.İ., Kankal, M., Akpınar, A., Filiz, M.H., Aydoğan D., Doğu Karadeniz Taşkınlarına Bakış, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:155, Sayfa:16-21, Şubat 2009.
  3. Kankal, M., Akpınar, A., Önsoy, H., DSİ Samsun Bölgesi HES Durumunun İncelenmesi, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: 151, Sayfa: 45-52, Ekim 2008.
  4. Önsoy, H., Akpınar, A., Rüzgar Enerjisine Bakış, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı No:142-143, Sayfa: 17-22, Ocak/Şubat 2008.
  5. Akpınar, A., Önsoy, H., Kankal, M., Su Kirliliği Yönünden Değirmendere Havzasının Etüdü, Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 40, Sayfa: 13-21, Haziran 2006.
  6. Önsoy, H., Akpınar, A., Yavuz, O., Türkiye’de Hidroelektrik Enerjide Gelişmeler, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı No: 118-119, Sayfa: 53-55, Ocak/Şubat 2006.